Body Mind Spirit Festival 2019
BMS-Facebook-reklame.jpg

Come visit Centre for Coping and Mastery at this year's Body Mind Spirit Festival at Norges varemesse in Lillestrøm 8-10 Nov 2019! You'll find us at stand no 313 throughout the whole festival.

We will be giving a lecture/workshop in Norwegian on both Saturday 9 Nov at 12.00 and Sunday 10 Nov at 13.00!

The theme of the lecture/workshop is:
TURN YOUR SHIT TO GOLD: KUNST- OG UTTRYKKSMETODER SOM ALKYMI

 

Kunst- og uttrykksmetoder har sine røtter i urgamle tradisjoner hvor kunst blir anvendt til helbredelse. Her kan du lære hvordan metodene anvendes i terapi og veiledning. Vi vil også lede deg inn i skapende arbeid med ditt personlige kunstuttrykk hvor du kommer med et selvvalgt tema du vil utforske. Ved bruk av metodene kan du få innsikt i egne blokkeringer og behov samtidig som du vil kunne lære å bruke kunstuttrykk som et kraftfullt verktøy til forandring. I kunst- og uttrykksterapi bruker vi alle kunstformene som bilde, dans, bevegelse, musikk, poesi og drama i den terapeutiske prosessen. Det er både en verbal og ikke verbal form for terapi med en forankring i fenomenologien der sansene står sentralt.

Foredrag og kunst- og uttrykksterapiøvelse blir ledet av psykoterapeutene fra Senter for mestring: Miriam Segal og Katrine Lie-Jensen. Les mer om oss på: www.senterformestring.no

Jeg har i perioder, siden slutten av 1990-tallet, gått i forskjellige terapiformer, som har vært mer eller mindre virkningsfulle. Å få delta på Magisk midtsommer står i en særstilling, ved at jeg for første gang erfarer at grublerier jeg har slitt med i årevis, er blitt visket ut i mitt sinn, og jeg har fått sjelefred. Takk skal dere ha.

Male participant

Hva er kunst? Kunst er det som berører dine sanser og bringer deg til en annen dimensjon. Dette fikk jeg oppleve på workshopen "Magisk Midstommer" på St. Hans aften. Menneskemøter, samtaler, musikk, bildeskaping, fysiske handlinger som brenning av gammelt grums ga meg en spirituell opplevelse. Takk!”

Female participant